ZEKAM NEDİR?

Hergün kendini geliştirerek yenileyebilen muhteşem bir yapı olan insan beyni, snaptik bağlarla birbirine bağlanmış sayıları milyarları bulan beyin hücrelerinden oluşmaktadır. Beyin gücünü etkin kullanmak için hızlı, kolay ve kalıcı öğrenme tekniklerini bilmek ve uygulamak gerekir. Beynin kendini geliştirebilmesi, doğal olarak hayata dair problemlerin çözümünde aktif rol oynamasından geçmektedir. Zekâ burada devreye girer. Zekâ “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği“ olarak tanımlanmaktadır.

ZEKÂM Gelişim Programı, sağ ve sol olarak iki lobdan oluşan beynin yapısı ve işleyişi göz önünde bulundurularak uygulanan bir programdır. Beynin tam kapasite ile kullanılabilmesi her iki bölümün de aktif ve dengeli olarak çalıştırılmasını gerektirmektedir.

Zekâm, “Zekâ-Kavrama-Akıl-Mantık” Gelişim Programı çocukları aşağıdaki beceriler konusunda geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır;

1. İki boyutlu analizden üç boyutlu senteze gidebilme

2. Parça-bütün ilişkisini sezme ve senteze gidebilme

3. Toplumsal muhakeme ve sosyal yargıda bulunabilme

4. Karmaşık hareketleri başarabilme

5. Özgün düşünme becerisi

6. Şekil uzay ilişkisi geliştirme

7. Özgüven gelişimi ve sözel ifade yeteneği

8. Konsantrasyon gelişimi

9. Hızlı Kavrama

10. Görsel ve işitsel seçici dikkat

11.Özgün çözüm üretebilme

12.Korelatif (neden-sonuç) muhakeme yapabilme

13.Görsel ayrımlaştırma yapabilme

14.Soyut ve çok boyutlu düşünebilme

15.Alternatifli Düşünme Becerisi

16.Eleştirel Düşünme Becerisi

Zekâm Gelişim Programı; yukarıdaki becerileri geliştirmeyi hedefleyen 20 ana tekniğe ait birçok alt etkinliklerden ve materyallerden oluşmaktadır. Koç rehberliğinde uygulanan etkinliklerde öğrenciler aktif konumdadır ve sürekli olarak üretmeye teşvik edilirler. Yukarıdaki gelişim alanlarına yönelik en az bir ya da birkaç teknik ve onlarca etkinlik bulunmaktadır. Program çerçevesinde kullanılan zekâ gelişim materyalleri ise teknikler kapsamında uygulanan etkinlikleri hem beslemekte hem de etkililiğini test etmektedir.  

Program;

- 2 Modülden oluşmaktadır

- Her modülün süresi 6 aydır

- Haftalık çalışma süresi 4 saattir

- Birinci modülü bitiren çocuk, ikinci modüle geçmeye hak kazanır

- Gruplar Wisc-r Zeka Testi ile oluşturulmaktadır.

 

Program Danışmanları

Aytaç AÇIKALIN Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

Murat ÖNDER Doç. Dr. (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Bengisu KOYUNCU Yrd. Doç. Dr. (Mimar Sinan Üniversitesi)

Mürşid Ekmel AYBEK Psikolojik Danışman (ODTÜ)

 

 

Program Uygulayıcıları

 

Özgül Y. AYBEK (Aile Danışmanı/Eğitimci-Gazi Üniversitesi)

Hatice H. TAŞKIN (Eğitimci-Hacettepe Üniversitesi)

Serpil BARMANBEK (Eğitimci-Selçuk Üniversitesi)

Saliha TÜRKER (Eğitimci-Kırıkkale Üniversitesi)

 

© 2018 Milad Zeka Kavrama Akıl Mantık Gelişim Merkezi | Her hakkı saklıdır.